Naturregnskap

2022
Visualisering
Sabima

Naturregnskap er et digitalt verktøy som skal øke kunnskapsgrunnlaget for arealforvaltningen i kommunen. Ønsket resultat er å stoppe tapet av naturmanfoldet i Norge.

Naturregnskap

Introduksjon 

Ved hjelp av Naturregnskap skal politikere kunne ta beslutninger om områder som er konsekvensutredet skal videre taes inn i arealdel for kommuneplanen som utbyggingsområder. Problemet i dag er at administrasjonen i forskjellige kommunere sliter med å kommunisere den virkelige verdien av naturen som ligger til grunn i de forskjellige områdene. Lange rapporter som forteller om de forskjellige områdene er i dag løsningen. Beslutningsgrunnlaget for områdene som skal på høring hvert fjerde år er derfor for dårlig. Sabima mener at dette er med på å skape tap av naturmangfoldet i norske kommuner. Alle politikere i kommunen skal gi sin stemme på om områdene skal videre eller ikke. Ved å koble data fra forskere rett inn i et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt, skal Naturregnskap bidra til at politikere har rikelig beslutningsgrunnlag i avstemningen, uten å måtte lese lange rapporten de ikke har tid til å sette seg inn i eller forstår. 

Inngangen til prosjektet

Vi startet tidlig høsten 2021 for å diskutere hva vi ønsket å få til gjennom bachelor prosjektet. Å utføre et prosjekt for naturen var det tidlig enighet om. Vi startet derfor med å se gjennom potensielle oppdragsgivere for oppgaven. Det ble gått igjennom flere bedrifter vi så som aktuelle og så på dems tidligere utførte prosjekter. Vi tok kontakt med et par bedrifter og fikk satt opp møte med de. Vi kom derfor i kontakt med Kantega AS som gjerne ville stille som oppdragsgiver til prosjektet, samt disponere kontorlokaler og teknologer til oss. Gjennom Kantega fikk vi kontakt med Sabima som er en miljøorganisasjon som hadde flere ønsker til prosjekt vi kunne utføre. Etter samtaler med både Kantega og Sabima kom vi frem til Naturregsnkap som et aktuelt prosjekt for bacheloren vår. 

Planlegging

Vi planla å starte prosjektet fra Februar, samt gjøre en del forberedende innsiktsarbeid i forkant for å sette oss inn i prosjektet. Første uken hos Kantega utførte vi en Google sprint som kickstartet prosjektet og validerte problemstilling på en uke. Problemstillingen var at Sabima mener at naturmangfoldet er i ferd med å forsvinne og vi trenger derfor å gjøre tiltak nå før konsekvensene blir såpass store at det ikke kan reverseres. Det ble satt fokus rundt den kommunale planprosessen for arealinnspill og utbyggingsområder i kommunen, hvor vi kom inn for å lage et brukergrensesnitt som visualiserte forskjellige områder i kommunen som ligger oppe til vurdering. I løpet av den første uken hadde vi snakket med interessenter som administrasjonen i kommunen, journalist, miljøpolitiker og forskere. Disse lagde grunnlaget for prototype som ble laget første uke og testet i slutten av uken. Prototypen ble testet på disse interessentene for å se om tiltenkt løsning var på riktig vei. Vi fikk bekreftet at vi hadde tatt hånd om riktig steg i den kommunale prosessen og fikk en del tilbakemeldinger som rettesnor på hva vi måtte tenke på videre. 

Rammeverket for prosjektet

Rammeverket for prosjektet ble satt opp med Dobble diamond rammeverket, hvor vi det ble brukt design thinking. Utover i prosjektet ble det også oppdaget at vi jobbet Scrum basert, uten at vi helt var bevist om dette fra start. Vi hadde ukentlig møter med med oppdragsgiver Kantega og kunden Sabima. I de ukentlige møtene presenterte vi fremgangen i prosjektet og hva vi hadde gjort siden sist. Ved noen anledninger var det flere som slang seg på møtene når det var flere inspill de kunne komme med. Dette gjorde at vi kontinuerlig følte et press om å levere noe nytt hver uke som fikk oss til å jobbe og ittere hele tiden. Store deler av prosjektet ble utført på kontorlokalene til Kantega, hvor vi også tok kontakt med teknologer av forskjellige slag som vi kunne spørre og lære av. Spesielt var det en metodikk vi adopterte fra utviklerne på huset som utfører mob programmering. Det vil si at en gruppe programmerare sitter sammen med et tastatur og skriver kode. På denne måten får alle kjennskap til hele koden og alle kan bidra på et hvilket som helst tidspunkt. Vi forsøkte å ta i bruk dette konseptet inn i design, hvor vi satt sammen som gruppe og designet i Figma med to hender på mus og tastatur, mens alle kom med forslag underveis. 

Innsikt

Prosjektet fikk en del innsikt fordi kunden vår var en engasjert politisk rådgiver i Sabima. Han kunne derfor stille sterke ressurser som forskere fra forskjellige institusjoner, kommune ansatte fra forskellige kommuner, politikere, journalister, miljøengasjerte og biologer. Dette gjorde at vi virkelig fikk et fotfeste i den kommunale planprosessen, i tillegg til økosystemer og forståelse om naturen. I dette prosjektet var det såpass mye innsikt, at det å avgrense prosjektet nok var et problem under prosessen. Jeg ble også invitert på et temamøte med politikerne i Nordre Follo hvor jeg dukket opp å fikk følge med på areal nøytralitets arbeidet i kommunen. Det var ingen tvil om at Nordre Follo tok sitt eget arbeid om ønsket oppnåelse om areal nøytralitet i kommunen seriøst, men det ble likevel avdekket flere aspekter gjennom diskusjonene på møtet. Det var flere aspekter vi ikke rakk å se på i prosjektet. Vi var såpass engasjert for å sette oss videre inn i prosjektet, men måtte avgrense grunnet frist for levering av prosjektet. 

Itterering

Prosjektet har gått gjennom flere iterasjoner hvor vi kontinuerlig visualiserer Naturregskap verktøyet og brukertester underveis. Basert på brukertestene og ny innsikt itterer vi videre på designet gjennom hele prosjektet. Vi anser å ha utført fire forskjellige versjoner gjennom prosjektet som ble betydelig bedre etter hver runde. På denne måten kunne vi starte med første prototype vi lagde på en uke og iterere videre fra den første versjonen.

Tilbakemeldinger / Testing

Brukertester ble utført ved gjennom hele prosjektet så ofte vi hadde tid. Det er viktig å ta brukeren i betraktning når man visualiserer et verktøy. Gjennom brukertestene fikk vi validert og eliminert idèer løpende. Brukertestene ble utført digitalt ved at brukeren satt med en av oss i en videosamtale på Microsoft Teams, mens de andre på gruppen tok notater. Vi kunne derfor stille spørsmål og la brukeren teste seg frem i designet. Vi kunne følge med på hvor i brukergrensesnittet brukeren beveger seg og oppfordret til å dele alle tanker som dukket opp underveis. På denne måten fikk vi kommet inn i tankene på brukeren og kunne notere oss mønstre som kom igjen og tilbakemeldinger som gjorde at vi utførte endringer.

Resultat

Resultatet til slutt er et brukergrensesnitt pakket inn i Google’s design systemet: Material Designs, som gjør at brukeren kjenner seg igjen i designet. Kart var en stor del av løsningen og tar en stor del av skjermen. På resten av skjermen kommer det opp kort med relevant informasjon om området som kan gjenspeile naturen der i best mulig grad. Ved å vise frem forskjellige utmålinger basert på modeller vi ble kjent med gjennom å jobbe med en miljøorganisasjon og NINA forskere, omgjorde vi lange kjedelige rapporter politikere ikke rekker å sette seg inn i, til et enkelt brukergrensesnitt som kan gjenspeile verdien av Naturen i foreslåtte områder for utbygging i kommunen.

No items found.
Flere prosjekterKontakt meg